Tid Søg Hjælp
    . .Emner > Flaskehave - et økosystem
 
Flaskehave - et økosystem       Printvenlig version
- Af Thomas Lahn

Introduktion
Det er muligt at etablere et miniøkosystem i en lukket glasbeholder (f.eks. et sort henkogningsglas eller en vinballon), hvor planter (primærproducenter) og nedbrydere (komposterere,- bakterier/svampe) afbalanceres i forhold til hinanden.
Forsøget er et konkret eksempel på et økosystem, hvor vand, ilt, kuldioxid og næringssalte bevæger sig et lukket kredsløb. Det drives af energistrømmen fra sollyset, der strømmer gennem flaskevæggen, og som forlader systemet som langbølget varmestråling.
Er miniøkosystemet først etableret, kan det bevares i flere år uden ret meget anden pasning, end at man søger for en passende belysning.
Ved indkøb må planterne ikke være i større potter end 4 cm, hvis de skal bruges i en vinballon.     

Materialer

 • Klar glasbeholder, f. eks. et stort henkogningsglas eller en vinballon eller lignende med tætsluttende skruelåg.
 • LECA- ærter eller kattegrus.
 • Trækul eller grillkul i små stykker – max. 1 x 1 x1 cm.
 • Steril havejord, f. eks. Pottemuld
 • Gode planteredskaber kan være, passende lange pinde, hvor der i enden er tapet en ske eller gaffel fast.
 • Pind med ståltrådskrog til at fjerne blade og planter med.
 • Fugtighedselskende planter. Ved starten anvendes små planter. Følgende arter kan f. eks. bruges: bladpegonie (små arter), diffenbachia (Diffenbachia), eksplosionsplante (Pilea ),  kobberplante (Episcia ), fiskeben (Maranta),  musehale (Peperomia), Paletblad (Coleus) slangeskind (Fittonia), stuescepter (Aphelandra), væddeløber (Chlorophytum), spansk mos (Epifyt) (Tillandsia usneoides)

Disse er et udsnit af egnede planter, men også andre planter, der trives i et fugtigt miljø, kan bruges.      

Fremgangsmåde

1.
LECA- ærter og trækul hældes i beholderen vha. en tragt af avispapir. Lag tykkelsen skal være nogle få centimeter. Ved at anvende let fugtede materialer undgås lettest at støve på beholderens inderside. LECA- ærterne er et porøst materiale, som let kan opsuge vand og derfor virke vandregulerende på systemet. Trækulslaget virker vandrensende, og nedsætter risikoen for vækst af skimmelsvampe.

2.
Jorden hældes derefter i beholderen. Det er en fordel at anvende let fugtig jord for at undgå støvproblemer på beholderens inderside. Jorden må ikke være så fugtig, at der kan presses vand ud af den. Det er nemt at regulere fugtigheden senere.

3.
Et mindre udvalg (1-4)af små planter placeres i jorden vha. planteredskaberne. Den midterste plante plantes til sidst. Denne plante skal også være den største.
Hvis der er slyngende planter i systemet, placeres en gren i ballonen. Til grenen kan man i toppen binde spansk mos med noget plantebast. Spansk mos har ingen rødder og kan repræsentere regnskovens epifytter.  En epifyt er en plante, der ikke gror i jorden, men på andre planter, uden dog at være en snylter, som suger næring fra værtsplanten.

4.
Låget lukkes tæt, og beholderen placeres et lyst sted, med lidt, eller ingen direkte solbestråling.

5.
Efter nogle dages forløb indstiller ligevægten mellem luftfugtigheden og temperaturen sig. Hvis der på beholderens inderside er overdugget, er fugtigheden for høj. Denne kan reguleres ved at tage låget af beholderen, indtil den rette fugtighed er opnået.

6.
Pasningen er herefter meget beskeden. Større visne planterester fjernes for at undgå problemer med skimmelsvampe, og vandbalancen justeres eventuelt.

Resultatbehandling

1.
Iagttag og beskriv den succession, der foregår i vinballonen.

2.

 • Kan et sådant miniøkosystem sammenlignes med et tilsvarende økosystem i naturen?
 • I hvilket klimabælte befinder vi os da?
 • Hvordan får planterne vand?
 • Hvad med ilt og kuldioxid?
 • Hvordan får planterne de næringsstoffer, de har brug for?
 • Hvad er fotosyntese?
 • Find selv på flere….!
Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt