Tid Søg Hjælp
    > Områder > Fur > Flora (kort version)
Tilblivelse Undergrund Historien Det unikke Flora Fauna Fremtid
 

Flora Af Carsten Kristensen
Floraen på Fur varierer fra træer og buske til græsser, blomster og urter. Træerne på Fur er stort set alle sammen blevet plantet, efter 1800 tallet, hvor hele øen var uden skov. De ældste træer på Fur findes i Jep Jensens skov. De buske der findes på Fur er ligeledes blevet plantet med tiden. Dog skal Alm.Ene fremhæves som en naturlig del af plantetlivet på Fur. På grund af Furs kuperede terræn, findes der stadig nogle områder, hvor der gror nogle sjældne og bevaringsværdige planter. Disse planter er grunden til at Fur er udpeget som et habitatsområde. Nogle af disse planter bliver beskrevet i det efterfølgende. Læs mere...

Planter som beskrives (Foto: www.biopix.dk):

Kattefod
Guldblomme
Bakke- gøgelilje
Alm. Mælkeurt
Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt